Bel ons

Bel Ons telefoon 040-7777 888

Bel ons 27 / 7 telefoon

Bel ons 24 uur lang 7 dagen per week
06 2222 6064
+ 31 40 7777 888 Luchthavenweg Eindhoven, Nederland.

Search Our Site

Register
Artikel 1 Sanctieprotocol
In het sanctieprotocol worden in ieder geval onderstaande gedragingen van chauffeurs opgenomen met de daarbij behorende minimale door de TTO op te leggen maatregelen bij overtreding daarvan.
 
  Gewenste gedraging Minimale maatregel bij overtreding
1 Is in het bezit van een op zijn/haar naam gestelde taxikaart behorende bij de TTO-vergunning van de TTO, waarbij deze is aangesloten Uitsluiting door TTO
2 Brengt de taxikaart zichtbaar in de auto, waarmee taxivervoer wordt verricht, aan en geeft de taxikaart op eerste vordering ter inzage aan een functionaris als bedoeld onder 4 Per vergunningperiode:
1 e keer: 48 uur schorsing
2 e keer: 1 week schorsing
3 e keer: 1 maand schorsing
4 e keer: uitsluiting door TTO
3 Onthoudt zich van iedere vorm van verbaal of lichamelijk geweld tegen een reiziger/toezichthouder/handhaver/ verkeersregelaar en/of andere ambtenaar in functie Per vergunningperiode:
1e keer: 1 maand schorsing
2 e keer: uitsluiting door TTO
4 Volgt de aanwijzingen van een toezichthouder/ handhaver/verkeersregelaar en/of andere ambtenaar in functie stipt op Per vergunningperiode:
1 e keer: 48 uur schorsing
2 e keer: 1 week schorsing
3 e keer: 1 maand schorsing
4 e keer: uitsluiting door TTO
5 Onthoudt zich van vernielingen/vandalisme op en rond de taxistandplaats en vervuilt deze niet Per vergunningperiode:
1 e keer: 48 uur schorsing
2 e keer: 1 week schorsing
3 e keer: 1 maand schorsing
4 e keer: uitsluiting door TTO
6 Overschrijdt indien aangegeven de ruimte van een taxistandplaats niet en staat daar ordentelijk en aaneengesloten op Per vergunningperiode:
1 e keer: 48 uur schorsing
2 e keer: 1 week schorsing
3 e keer: 1 maand schorsing
4 e keer: uitsluiting door TTO
7 Gebruikt de taxistandplaats alleen voor het aanbieden van taxivervoer Per vergunningperiode:
1 e keer: 48 uur schorsing
2 e keer: 1 week schorsing
3 e keer: 1 maand schorsing
4 e keer: uitsluiting door TTO
8 Weigert geen ritten en hindert de reiziger niet bij het kiezen van een taxi. Onder‘hindert’ wordt iedere handeling verstaan, die het de consument onmogelijk maakt zelf een taxi te kiezen, inclusief het zo parkeren van een taxi, dat een andere taxi er niet langs kan rijden Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: 1 maand schorsing
3 e keer: uitsluiting door TTO
9 Vertoont geen hinderlijk gedrag, zoals het onnodig stationair laten draaien van de motor en het onbeheerd achterlaten van de taxi Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: 1 maand schorsing
3 e keer: uitsluiting door TTO
10 Rijdt met een taxi met daarop een door de gemeente goedgekeurd daklicht van de TTO, waarbij deze is aangesloten Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: uitsluiting door TTO
11 Vervoert reizigers naar de bestemming volgens de voor de reiziger meest gunstige route, hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste weg, tenzij de reiziger nadrukkelijk verzoekt geeft om een andere route te volgen Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: 1 maand schorsing
3 e keer: uitsluiting door TTO
12 Rijdt alleen op de busbaan binnen de Ring en gebruikt deze busbaan correct, d.w.z. volgt alleen de richting van het busverkeer, slaat - met uitzondering van waar dat uitdrukkelijk is toegestaan - onderweg niet van of naar de busbaan af en volgt ook andere verkeersaanwijzingen als verkeerslichten strikt op Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: uitsluiting door TTO
13 Verstrekt desgewenst een ritbewijs, incl. het Eindhovense taxinummer, contactgegevens van de TTO en informatie over de mogelijkheid om een klacht in te dienen Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: 1 maand schorsing
3 e keer: uitsluiting door TTO
14 Vervoert geleide- en hulphonden, die iemand vanwege diens handicap begeleiden. Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: 1 maand schorsing
3 e keer: uitsluiting door TTO
 


Aanvullende gewenste gedraging voor emissievrije TTO-taxi’s en minimale maatregel

  Gewenste gedraging Minimale maatregel bij overtreding
15 Gebruikt de busbaan binnen en buiten de Ring correct, d.w.z. volgt alleen de richting van het busverkeer, slaat - met uitzondering van waar dat uitdrukkelijk is toegestaan - onderweg niet van of naar de busbaan af en volgt ook andere verkeersaanwijzingen als verkeerslichten strikt op Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: uitsluiting door TTO
16 Rijdt in een emissievrije taxi, die in ieder geval herkenbaar is aan een groen daklicht Per vergunningperiode:
1 e keer: 1 week schorsing
2 e keer: uitsluiting door TTO

 

This plugin adds Disqus comments and links to any Joomla article or blog view, it can be demo'd at the bottom of this page. Disqus is a powerful and free comment system that will integrate into any website.

Features at a glance

 • Specify your Disqus shortname
 • Select a language
 • Specify which categories will use the plugin
 • Specify individual pages to use the plugin
 • Enable or disable the comments link on the category listing
 • Enable or disable the comments link on the full article
 • Enable or disable the comments link on the featured articles

I like what I see! I want to JOIN TODAY.

The S5 Quick Contact module is demo'd on this page. This module is a simple way for your visitors to get in contact with you. Sometimes full contact pages are just too much. If you're looking for an easy way to stay in contact with your visitors this module is for you. This module has fully configurable language settings, sends emails to a specified admin account, captcha spam protection and much more! And of course it's free!

 • Specify text of error message and field names
 • Validates email address
 • Include intro text if desired
 • Set one admin email to receive all emails
 • Uses the built-in Joomla email functions
 • Optional captcha spam protection

Onze Locatie

Onze adres gegevens:
Airport Taxi Centrale Eindhoven Luchthavenweg
Eindhoven 5657EA
Nederland
+31 40 7777 888 Neem contact met Ons